கைவினைப் பொருட்கள் செய்முறை, செய்து பாருங்கள்

பண்டிகை நாட்களில் பரிசளிக்க ஒரிகாமி தாம்பூலப் பை செய்யலாம்!

இதோ பண்டிகை நாட்கள் வரிசைக் கட்டி வர இருக்கின்றன. இந்த நாட்களில் வீட்டிற்கு வரும் நண்பர்கள், உறவினர்களுக்கு பரிசளிக்க ஒரிகாமி எனப்படும் மடிப்பு கலையின் மூலம் அழகான தாம்பூலப் பை செய்யலாம். கற்றுத் தருகிறார் கைவினை கலைஞர் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன். முழு செய்முறையும் வீடியோவில் https://youtu.be/xNUsUtTzokA

செய்து பாருங்கள்

தாம்பூலப் பை செய்வது எப்படி? வீடியோ இணைப்பு

தாம்பூலப் பை செய்வது எப்படி எனச் சொல்லித் தருகிறார் கைவினைக் கலைஞர் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன்.  பண்டிகை காலங்களில் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தாளிகளுக்கு பரிசளிப்பதற்கும் குழந்தைகளின் நிகழ்ச்சிகளில் பரிசளிப்பதற்கும் ஏற்ற பொருள் இது. முயன்றால் ஒரு சிறு தொழிலாகவும் இதை செய்து பார்க்கலாம்... http://www.youtube.com/watch?v=4Qyq3dJE9Q4