செய்து பாருங்கள், நீங்களும் செய்யலாம், ரங்கோலி கோலம்

ரங்கோலி கோலம் போடுவது எப்படி? விடியோ பதிவு

http://youtu.be/Ugb3UvhAow8 கோலம் போடுவது ஒரு அழகியல் சார்ந்த கலை. இன்று நாம் அதை மறந்துவிட்டோம். மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் சிறந்த பயிற்சியாக முன்னோர்களால் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது கோலக் கலை. காலத்தின் ஓட்டத்தில் அதையெல்லாம் நாம் மறந்துவிட்டோம். புள்ளிக் கோலம் கற்பதற்கு சற்றே சிரமமாக இருக்கும், ரங்கோலி கோலம் ஆரம்ப நிலையில் கோலம் கற்பவர்களுக்கு எளிதாக இருக்கும். இந்த தாமரைக் கோலம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்...