கண் பாதுகாப்பு, நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி!, மருத்துவத் தொடர், மருத்துவம்

கண்ணீரும் கதை சொல்லும்!

நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி - 33 ரஞ்சனி நாராயணன் கண்ணீர் என்பது வெறும் தண்ணீர் அல்ல. நாம் ஒவ்வொருமுறை கண் சிமிட்டும்போதும், எண்ணெய், சளிபோன்ற திரவம்  இவற்றுடன் தண்ணீரும் சேர்ந்து நம் கண்ணின் மேற்பரப்பில் பரப்பப்பட்டு நம் கண்ணின் ஈரத்தன்மை பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த ஈரத்தன்மை சுமார் 20 நொடிகள் இருக்கும். உலர் கண்கள் இருப்பவர்களுக்கு இந்த ஈரத்தன்மை 5 நொடிகள் மட்டுமே இறக்கும். கண்ணின் மேற்பரப்பில் ஒரு கண்ணீர் திரை மூன்று அடுக்குகளாக இருக்கும் என்று சென்ற… Continue reading கண்ணீரும் கதை சொல்லும்!