சமையல், செய்து பாருங்கள், சேமிப்பு, தொட்டிச் செடி வளர்ப்பு, தொட்டிச் செடிகள், தோட்டம் போடலாம் வாங்க!, வீட்டில் வளர்க்கும் செடிகள், வீட்டுத் தோட்டம்

வீட்டுத்தோட்டம் – மிளகாய்ச் செடி வளர்ப்பு

வீட்டுத்தோட்டம் - மிளகாய்ச் செடி வளர்ப்பு மிளகாய் தேவை இல்லாத சமையலே இல்லை எனலாம். சமையலுக்கு ஒன்றிரண்டு மிளகாய்கள் தான் தேவையாக இருக்கும். அந்தத் தேவையை நாமே நம் வீட்டில் மிளகாய்ச் செடி வளர்ப்பதன் மூலம் தீர்த்துக் கொள்ள முடியும். இனி தோட்ட வேலையை கவனிப்போமா? என்னென்ன தேவை? தொட்டிகளில் வளர்க்க: மண் தொட்டி (அ) சிமெண்ட் தொட்டி, இயற்கை உரமும் மண்ணும் கலந்த கலவை, மிளகாய் விதைகள் நிலத்தில் வைக்கும் முன் நிலத்தை கொத்தி சீர் செய்ய வேண்டும். பிறகு இயற்கை… Continue reading வீட்டுத்தோட்டம் – மிளகாய்ச் செடி வளர்ப்பு