தமிழகம், தமிழ்நாடு, விருது

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தேசிய விருதுகள்: சேவை புரிந்தோர் விண்ணப்பிக்கலாம்!

மாற்றுத் திறனாளிகள் மறுவாழ்வுக்கென சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் தொண்டு நிறுவனங்கள், தனிநபர்கள், மாற்றுத்திறனுடைய பணியாளர்களுக்கு மத்திய அரசு ஒவ்வொரு வருடம் விருது வழங்கி வருகிறது. இந்த வருடத்துக்கான விருது பெறும் ஆர்வமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மாற்றுத் திறனாளிகளில் சிறப்பாக பணிபுரிபவர்கள் / சுயதொழில் புரிபவர்கள் சிறந்த பணியமர்த்தப்படும் அலுவலர்/ நிறுவனம் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கென சிறப்பாக சேவை புரிந்த தனிநபர் / நிறுவனம் மாற்றுத் திறனாளிகளில் முன்னோடியாகத் திகழ்பவர்கள் மாற்றுத் திறனாளிகளின் வாழ்க்கைத் தரத்தினை மேம்படுத்தும் வகையிலான சிறந்த செயல்முறை… Continue reading மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தேசிய விருதுகள்: சேவை புரிந்தோர் விண்ணப்பிக்கலாம்!