இயற்கை, கோடை பராமரிப்பு, தொட்டிச் செடி வளர்ப்பு, தொட்டிச் செடிகள், வீட்டுத் தோட்டம்

கோடையில் மாடித்தோட்ட பராமரிப்பு!

கோடைபருவ பராமரிப்பு தமிழகம் எங்கும் இன்று நூறு டிகிரி பாரன்ஹீட்டைத் தொட்ட வெயிலிருந்து நாம் மட்டுமல்ல நம்மைச் சுற்றியுள்ள உயிரினங்களும் தப்பிப்பது கடினம். முக்கியமாக வீட்டுத்தோட்டத்தில் உள்ள செடிகள், செடிகளை நம்பியிருக்கும் காக்கை, குருவிகளுக்கு நம்மால் இயன்ற தப்பிக்கும் வழிமுறைகளை செய்து கொடுக்க வேண்டும். சில உபயோகமான குறிப்புகள் இதோ உங்களுக்காக...   வீட்டுத்தோட்டத்திற்கு நீர் ஊற்ற சரியான நேரம் காலையில் 8 மணிக்கு முன்பு,  மாலையில் 5 மணிக்கு மேல். ஒரு நாளைக்கு இருவேளையும் நிச்சயமாக… Continue reading கோடையில் மாடித்தோட்ட பராமரிப்பு!

Advertisements