ஃபேஷன் ஜுவல்லரி, கைவினைப் பொருட்கள் செய்முறை, செய்து பாருங்கள், பேப்பர் நகைகள் செய்வது எப்படி?, விடியோ பதிவுகள்

பேப்பர் நகைகள் : எளிமையாக கற்கலாம்!

பேப்பர்  நகைகள் இப்போது மிக மிக பிரபலமாகி வருகிறது. பேப்பர் நகைகளை எளிமையாக கற்கலாம், நமக்குச் சொல்லித் தருகிறார் கைவினைக் கலைஞர் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன். http://www.youtube.com/watch?v=nrr8UtPiabg http://www.youtube.com/watch?v=TwB7VCMLE5k