கோலம், செய்து பாருங்கள், நீங்களும் செய்யலாம், பாரம்பரியம், புள்ளிக் கோலம், மார்கழி கோலம், வீடு பராமரிப்பு

புள்ளிக் கோலம் எப்படி உருவானது?

புள்ளி கோலம் கற்கலாம்! கோலங்களில் புள்ளிகளை அடிப்படையாக வைத்து போடப்படும் புள்ளி கோலம் ரொம்பவே சிக்கலான ஒன்று. இதைப் போடுவதற்கு நுட்பமான அறிவு தேவை. கணக்கும் நுண்ணிய கவனிப்பும் இதற்கு உள்ளே பொதிந்திருக்கும் அறிவியல் விஷயங்கள். இன்னோரு பயன், மனதை ஒருமைப்படுத்துவது. கல்விக்கூடங்கள் இல்லாத அந்தக் காலத்தில் வீட்டுக்குள்ளே அடைபட்டுக் கிடந்த பெண்களுக்கு கணக்கு கற்றுக் கொடுத்தவை இந்தக் கோலங்கள்தான். இன்று மனதை ஒருநிலைப்படுத்தவும் கணிதம் பயிலவும் ஏராளமான வழிகள் உண்டு! ஆனால் அந்தக் கால பெண்கள் உருவாக்கிய கணக்கை அடிப்படையாகக்… Continue reading புள்ளிக் கோலம் எப்படி உருவானது?

ஃபேஷன் ஜுவல்லரி, செய்து பாருங்கள், செய்து விற்கலாம்

முறத்தில் புடைப்பது எப்படி?

http://youtu.be/oXvuEdA1SJ4 தானியங்களை பாரம்பரிய முறையில் முறத்தில் புடைத்து கல், தூசி நீக்கும் முறையை பலர் இன்று மறந்திருப்பார்கள். இன்று சுத்தம் செய்தே எல்லா வகையான உணவுப் பொருட்களும் விற்பனைக்கு வருவதால் முறத்தை பயன்படுத்தும் அவசியம் இல்லாமல் போய்விட்டது. பலருக்கு கடந்த காலத்தை நினைவுபடுத்தும் என்பதால் இந்த விடியோவை பதிகிறோம். ஒருவகையில் இதை ஆவணப்படுத்தல் என்றுகூட வைத்துக் கொள்ளலாம்.