செய்து பாருங்கள்

பட்டு நூலில் (சில்க் த்ரெட்) மூவர்ண வளையல்!

வனிதா பிரபு தேவையான பொருட்கள்: பிளாஸ்டிக் வளையல் - 6 சில்க் த்ரெட் - மூன்று நிறங்கள் ஃபேப்ரிக் க்ளூ ஸ்டோன் செயின் - தேவையான அளவு குந்தன் கற்கள் - தேவையான அளவு கத்தரிகோல் எப்படி செய்வது? சில்க் த்ரெட்டை ஒரு அட்டையில் சுற்றி நூல் பிரிந்துவிடாத படி ஒரு முனையில் க்ளூ தடவிக் கொள்ளுங்கள். அந்த நூலைக்கொண்டு பிளாஸ்டிக் வளையத்தின் அடித்தளத்தில் க்ளூ தடவி நெருக்கமாக சுற்றுங்கள். ஒவ்வொரு நிறத்திலும் இரண்டு வளையல்களுக்கு இதுபோல… Continue reading பட்டு நூலில் (சில்க் த்ரெட்) மூவர்ண வளையல்!