கண் பார்வைக் குறைவு, நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி!, மருத்துவ செலவு, மருத்துவத் தொடர், மருத்துவம்

தலைவலிக்கு என்னதான் தீர்வு?

நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி -4 தலைவலிக்கும் பிற உறுப்புகளுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. முதலில் நாம் பார்க்கப்போவது கண்ணுக்கும் தலைவலிக்கும் உள்ள தொடர்பு. கண்ணுக்கு அதிகப்படியான வேலை கொடுப்பது; குறைந்த வெளிச்சத்தில் படிப்பது; அதிக வெளிச்சமும் கண்ணுக்கு நல்லதல்ல; அதிக நேரம் கணணி முன் உட்கார்ந்து கண்கொட்டாமல் வேலை செய்வது. பயணத்தின் போது படிப்பது, படுத்துக் கொண்டே படிப்பது; கண் பார்வைக் குறைவுடன் படிப்பது; கண் பார்வைக் குறைவு என்றால் உடனடியாக கண் மருத்துவரைப் பார்த்து கண்களை… Continue reading தலைவலிக்கு என்னதான் தீர்வு?