கைவினைப் பொருட்கள் செய்முறை, செய்து பாருங்கள்

தையல் தேவைப்படாத துணிப்பைகள்: செய்யக் கற்றுத்தருகிறார் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன்

தையல் இல்லாமல் அழகான வேலைப்பாடுகளுடன் துணிப் பைகள் செய்யக் கற்றுத் தருகிறார் கைவினைக் கலைஞர் ஜெயஸ்ரீ நாராயணன். வீடியோ இணைப்பில் முழுமையான செய்முறை உள்ளது. https://youtu.be/daDBbZEjnQY