காய்கறிகளின் வரலாறு, குழந்தைகளுக்கான உணவு, சமையல், செய்து பாருங்கள், சைவ சமையல், பட்டாணி வரலாறும் ரெசிபியும்

பச்சை பட்டாணியின் வரலாறு ரெசிபியுடன்!

காய்கறிகளின் வரலாறு –  1 பச்சை பட்டாணி மனிதன் பயிரிட ஆரம்பித்த ஆதிகால பயிர்களில் ஒன்று பட்டாணிச்செடி. நியோ லித்திக் காலத்திலிருந்தே பட்டாணியை மனிதர்கள் உணவாக பயன்படுத்தியதற்கான ஆதாரங்கள் பழங்கால புதைப்பொருட்களில் கிடைத்திருக்கின்றன. துருக்கி, ஜோர்டான்,சிரியா போன்ற வட மத்திய நாடுகளே இதன் பூர்விகம். அந்தப் பகுதிகளிலிருந்தே ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு பட்டாணி சென்றது. 16ம் நூற்றாண்டில் வசதிபடைத்த ஐரோப்பியர்களின் உணவுப்பொருளாக புகழ்பெற்றது பச்சைபட்டாணி. ஐரோப்பியர்களின் வருகையின்போதே இது ஐரோப்பிய காலநிலையை ஒத்த இந்தியப் பகுதிகளில் பயிரடப்பட்டு அறிமுகமானது. நன்கு… Continue reading பச்சை பட்டாணியின் வரலாறு ரெசிபியுடன்!

Advertisements