குழந்தை பராமரிப்பு, குழந்தை வளர்ப்பு, செல்வ களஞ்சியமே

குழந்தைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பெற்றோர் தேவை?

செல்வ களஞ்சியமே - 71 ரஞ்சனி நாராயணன் சென்ற பத்தியில்  பார்த்த டைகர் மாம் - என்னும் ரொம்பவும் கண்டிப்பான அம்மாவின் குணாதிசயங்கள் பற்றித் தொடர்ந்து பார்ப்போம்: கோபமாக என்ன பேசுகிறோம் என்பதைப் பற்றிக் கவலைப்பட மாட்டார்கள். உண்மையில் குரலை உயர்த்திப் பேசுவதனால் ஒன்றும் நடக்காது. நிதானமான குரலில் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்வது பலன் தரும். குழந்தைகளுடன் போதிய நேரம் செலவழிக்க மாட்டார்கள். குழந்தைகள் ஏதாவது கடினமான வீட்டுப்பாடங்கள், இல்லை பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டும் என்றால் நீயே செய்… Continue reading குழந்தைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட பெற்றோர் தேவை?