சிறப்பு கட்டுரைகள்

கங்காருவுக்கு வயிற்றுப்பை வந்த கதை!

ஆஸியெனும் அதிசயத்தீவு – 3 (வல்லபி) கீதா மதிவாணன் கங்காருவுக்கு வயிற்றுப்பை வந்த கதை சொல்கிறேன் என்று சொன்னேன் அல்லவா? இதோ அந்தக் கதை! மிகவும் இளகிய மனம் படைத்த கங்காரு ஒன்றும் அதன் குட்டியும் ஒரு காட்டில் வசித்துவந்தார்களாம். கங்காருவின் குட்டி சரியான வாலுக்குட்டியாம். அது ஒரு இடத்தில் இல்லாமல் எங்காவது ஓடிக்கொண்டே இருக்க, அம்மா வேட்டைக்காரர்களிடமிருந்தும் மற்ற எதிரிகளிடமிருந்தும் அதைக் காப்பாற்ற அதன் பின்னால் ஓடிக்கொண்டே இருக்குமாம். எத்தனை முறை எடுத்துச்சொன்னாலும் குட்டி அம்மா… Continue reading கங்காருவுக்கு வயிற்றுப்பை வந்த கதை!