கத்தரிக்காய் ரசவாங்கி காராமணியுடன், காய்கறி சமையல், காய்கறி ரெசிபிகள், காய்கறிகளின் வரலாறு, சமையல், செய்து பாருங்கள், சைவ சமையல், வீட்டிலிருந்தே செய்யலாம், வீட்டில் வளர்க்கும் செடிகள், வீட்டுத் தோட்டம்

கத்தரிக்காயின் வரலாறு ரெசிபியுடன்

காய்கறிகளின் வரலாறு –  4 கத்தரிக்காய் வழுதுணை என இலக்கியங்களில் சுட்டப்படும் கத்தாரிக்காய் தென்னிந்திய பகுதியைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டது. வழுதுணை என்ற மூலப்பெயரை அடிப்படையாகக் கொண்டே திராவிட மொழிகள் அனைத்திலும் அழைக்கப்படுகிறது. அதோடு சமஸ்கிருதம், பாலி போன்ற மொழிகளிலும் கத்தரிக்காயை குறிக்கும் சொல்லும் இந்த சொல்லிருந்து பெறப்பட்டதே.தற்போது புழக்கத்தில் இருக்கும் கத்தரிக்காய் என்ற சொல் எதிலிருந்து பெறப்பட்டது என்கிற விவரங்கள் பல்கலைக்கழக அகராதிகளில் இல்லை. தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் உள்ளிட்ட திராவிட மொழிகளில் தமிழ் வேர்ச்சொல்லிலிருந்து உருவான வங்காய,வ(ப)தணேகாய்,… Continue reading கத்தரிக்காயின் வரலாறு ரெசிபியுடன்