கோலம், கோலம் போடுவது எப்படி

மார்கழி கோலங்கள் 2017!

மார்கழி உங்கள் வீட்டு வாசலை அலங்கரிக்க சில கோலங்கள் இங்கே.. கோலமிட்டவர்: பிரியா தரேசானி

கோலம், கோலம் போடுவது எப்படி

ஊஞ்சல் கோலம்!

ஊஞ்சல் கோலம் எளிமையான ஊஞ்சல் கோலம் இது. படத்தைப் பார்த்து புள்ளி வைத்து இணைக்கவும்.

கோலம், மார்கழி கோலம்

மார்கழி கோலங்கள் – கலியாண மேடை கோலம்

மார்கழி கோலங்கள் வரிசை கலியாண மேடை கோலம் மிகவும் புகழ்பெற்றது. அந்த கால திருமணங்களின்போது படிப்படியாக உள்ள திருமண வீடுகளில் இந்தக் கோலம் நிச்சயம் இடம்பெற்றிருக்கும். பார்ப்பதற்கு சிக்கலான புள்ளிக்கோலமாக இது தெரிந்தாலும் போடுவது மிகவும் சுலபம். பெட்டிப்பெட்டியாகப் போட்டு அவற்றை இணைக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். கோலத்தைப் பார்த்து புள்ளிகளை வைக்க வேண்டும். 21 புள்ளி நேர்புள்ளி 5வரிசை அதற்கடுத்து அந்தப் பக்கம் இந்தப்பக்கம் 3 புள்ளிகளை விட்டுவிட்டு 13 புள்ளி வைத்து 4 வரிசை வையுங்கள்.… Continue reading மார்கழி கோலங்கள் – கலியாண மேடை கோலம்