சிறப்பு கட்டுரைகள்

ஆடு தாண்டும் காவிரி!

ஜி. விஜயபத்மா "எனக்கும் காவிரிக்குமான உறவு" மிகவும் ஆத்மார்த்தமானது. என் அப்பாவின் பிறந்த ஊர் தஞ்சை மாவட்டம் மாயவரம் பக்கத்தில் உள்ள சின்னகிராமம் "செம்போன்னார் கோவில்". அந்த சின்ன கிராமத்தில் மெயின்ரோடில் ஆரம்பிக்கும் வீடு முடியும் இடம் காவிரி ஆற்றில்.! காவிரி ஆற்றை ஒட்டி எங்கள் வயல்கள். அதாவது எங்கள் தோட்டத்தில் ஓடுகிறது காவேரி. சொல்லும்போதே எவ்வளவு அழகாக இருக்கிறது. ஆனால் நிஜத்தில் எங்கள் தோட்டத்தில் ஓடும் காவிரியின் குறுக்கு வெட்டு இரண்டறை அடி வாய்க்கால் அளவுதான்… Continue reading ஆடு தாண்டும் காவிரி!