அனுபவம், அறிவியல், கண் பாதுகாப்பு, கண் பார்வைக் குறைவு, நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி!, மருத்துவத் தொடர், மருத்துவம்

40 வயதைக் கடந்தவர்களைத் தாக்கும் வெள்ளெழுத்து நோய்!

நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி – 16 ரஞ்சனி நாராயணன் பல வருடங்களுக்கு முன் என் உறவினர் ஒருவர் எங்கள் வீட்டிற்கு வைத்திருந்தார். காலையில் செய்தித்தாள் வந்தது. சோபாவில் அவர் உட்கார்ந்திருந்தார். செய்தித்தாள் கிட்டத்தட்ட அவரது கைகள் எவ்வளவு நீளுமோ அத்தனை தூரத்தில் இருந்தது. ‘என்ன இவ்வளவு தூரம் வைத்துக் கொண்டு படிக்கிறீர்கள்?’ ‘இல்லையே, சரியாத்தான் வைச்சுண்டு படிக்கிறேன்...!’ ‘டாக்டர் கிட்டே போய் செக்கப் பண்ணிக்குங்க. வெள்ளெழுத்து வந்திருக்கும்’ என்றேன். ‘சேச்சே! அதெல்லாம் இருக்காது. எனக்கு நன்றாக படிக்க… Continue reading 40 வயதைக் கடந்தவர்களைத் தாக்கும் வெள்ளெழுத்து நோய்!