குழந்தை இலக்கியம், குழந்தை வளர்ப்பு, குழந்தைகளுக்கு சொல்லித்தர, செல்வ களஞ்சியமே

குழந்தைகளுக்குச் சொல்ல ஒரு ராஜா ராணி கதை!

செல்வ களஞ்சியமே - 69 ரஞ்சனி நாராயணன் சென்றவாரம் சொன்ன ‘கொழு கொழு கன்னே’ கதை பாடலுக்கு ஏகப்பட்ட வரவேற்பு. பலர் தங்களின் மலரும் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டார்கள். கதை கலந்த பாடல்கள் மட்டுமல்ல; ஒவ்வொரு விளையாட்டுக்கும் ஒரு பாடல் உண்டு. ஒரு குடம் தண்ணி ஊத்தி ஒரே பூ பூத்துதாம்; ரெண்டு குடம் தண்ணி ஊத்தி ரெண்டே பூ பூத்துதாம்; மூணு குடம் தண்ணி ஊத்தி மூணே பூ பூத்துதாம்; நாலு குடம் தண்ணி ஊத்தி… Continue reading குழந்தைகளுக்குச் சொல்ல ஒரு ராஜா ராணி கதை!