சமையல், சைவ சமையல்

பட்ஜெட் சமையல் – கொள்ளுப்பொடி

இன்று கொள்ளு நம் அன்றாட சமையலில் இருந்து வழக்கொழிந்து விட்டது. கொள்ளு விலையும் தென்மாவட்டங்களில் கூட உணவுத் தயாரிப்பில் அதற்குரிய இடத்தை இழந்துவிட்டது என்றே சொல்லலாம். கொள்ளை துவரயை பருப்பாக மாற்றி வருடம் முழுக்க பயன்படுத்தியதைப் போல கொள்ளிலிருந்து கொள்ளு பருப்பு தயாரித்து பயன்படுத்தும் பழக்கம் இந்த மாவட்டங்களில் இருந்தது. சாமையில் செய்த சாதமும் கொள்ளு பருப்பு குழம்பும் அபாரமான இணைகள். இந்த உணவுக்குறிப்பை மற்றொரு பதிவில் பார்ப்போம். இந்தப் பதிவில் பட்ஜெட் சமையல் வரிசையில் கொள்ளுப்… Continue reading பட்ஜெட் சமையல் – கொள்ளுப்பொடி

Advertisements