பெண், பெண்கல்வி

இந்தியாவின் முதல் பெண் விமானி!

முதல் பெண்கள் - சர்ளா தக்ரால் (1914 – 2009) ஞா. கலையரசி சர்ளா தக்ரால் 1936 ஆம் ஆண்டு, ஜிப்ஸி மோத் (Gypsy Moth) என்ற விமானத்தை இயக்கி, விண்ணில் பறந்து சாதனை செய்த போது அவர் வயது 21! விமானப் பயணம் செய்வதே கனவாக இருந்த அக்காலத்தில், அதை  ஓட்டுவதைப் பற்றிக் கற்பனை செய்ய முடியுமா என்ன?  அதுவும் துணிவும் வீரமும் மிக்க ஆண்களால் மட்டுமே முடியும் என்று நம்பிய சாகசம் மிகுந்த ஒரு… Continue reading இந்தியாவின் முதல் பெண் விமானி!