அவரைக்காய், காய்கறி ரெசிபிகள், காய்கறிகளின் வரலாறு, குழந்தைகளுக்கான உணவு, சமையல், செய்து பாருங்கள், சைவ சமையல்

அவரைக்காயின் வரலாறு ரெசிபியுடன்

காய்கறிகளின் வரலாறு -  3 அவரைக்காய் இந்தியா போன்ற தெற்காசிய காலநிலையில் வளரக்கூடிய கொடி வகை தாவரம் அவரை. விவசாயம் பழகிய காலத்திலிருந்தே இதன் காய்களை உண்ணும் பழக்கம் இருந்திருக்கிறது. இலக்கியங்களிலும் அதற்கான சான்றுகள் உண்டு. அவரைக்காயில் ஏராளமான வகைகள் உண்டு. சில வகைகளை இளம் காய்களாகவே பறித்து சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். அடர் பச்சை, இளம் பச்சை, இளஞ்சிவப்பு என நிறங்களில் பொரியல் அவரைக்காய்கள் உண்டு. சில வகைகள் காய்கள் முற்றி பழுத்து காய்ந்ததும் அதை உறித்து… Continue reading அவரைக்காயின் வரலாறு ரெசிபியுடன்