4 பெண்கள்

2013ல் 4பெண்கள்!

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2013 annual report for this blog.Here's an excerpt:The Louvre Museum has 8.5 million visitors per year. This blog was viewed about 200,000 times in 2013. If it were an exhibit at the Louvre Museum, it would take about 9 days for that many people to see it.Click here… Continue reading 2013ல் 4பெண்கள்!

4 பெண்கள், இணைய பயன்பாடு

‘4 பெண்கள்’ எதற்காக?

வணக்கம். தங்கள் வருகைக்கு நன்றி. நம் வீடுகளில் இன்னும் 5 ஆண்டுகளில் இணைய பயன்பாடு அத்தியாவசியமான விஷயமாகப் போகிறது. இதுவரை ஆண்களின் கைகளில் இருந்த இந்த அற்புத கண்டுபிடிப்பை இனி அதிகம் பயன்படுத்தப்போவது பெண்கள்தான்! பெண்களுக்கான விஷயங்கள் தமிழில் கிடைப்பது மிக மிகக் குறைவு. ஆங்கிலத்தில் கடலளவு பரந்துவிரிந்திருக்கும் விஷயங்களில் ஒரு சிறு அளவுக்காவது தமிழில் தர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டதே ‘4 பெண்கள்’ என்ற இந்த வலைதளம். பொதுவாக பெண்கள் எழுதும் வலைதளம் என்றாலே… Continue reading ‘4 பெண்கள்’ எதற்காக?