சமையல், ரவா கேஸரி, ருசியுங்கள், விருந்து சமையல், ஸொஜ்ஜி

பிசுபிசுப்பு இல்லாமல் ரவா கேஸரி செய்வது எப்படி?

விருந்து சாப்பாட்டில்  ரவா கேஸரி சுலபமானது. எல்லோரும் விரும்பிச் சாப்பிடுவது. நல்ல நெய்விட்டுப் பதமாகக் கிளறினால் எல்லோரும் விரும்பி உண்பார்கள்.  ஸொஜ்ஜியும்,பஜ்ஜியும் பேர் சொன்னாலே பெண் பார்க்கும் வைபவம்தான் யாவருக்கும் ஞாபகம் வரும். அந்தநாள் ஸொஜ்ஜி தான் ரவா கேஸரி. இப்போது மருமகள் வந்தே ஸொஜ்ஜியும்,பஜ்ஜியும் கொடுக்கிறார்கள். நமக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம். விருந்தில் கேஸரியைச் செய்து கொடுப்போம்.  அவரவர்களுக்கு பஜ்ஜி ஸொஜ்ஜி ஞாபகம் வரும். கோந்து மாதிரி இருந்ததா, வேகாத கட்டியும்,களரியுமாக இருந்ததா, சொட்டச் சொட்ட வாசனையான… Continue reading பிசுபிசுப்பு இல்லாமல் ரவா கேஸரி செய்வது எப்படி?