கோலம், கோலம் போடுவது எப்படி, மார்கழி கோலம், ரங்கோலி கோலம்

மார்கழி கோலங்கள் : புள்ளியும் ரங்கோலியும் இணைந்த கோலம்!

மார்கழி கோலங்கள் வரிசையில் இன்றைய கோலம், புள்ளியும் ரங்கோலியும் இணைந்த கோலம். முதலில் 5 புள்ளி 3 வரிசை 3 முடிய நேர்ப்புள்ளி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். படத்தில் காட்டியுள்ளபடி முத்லில் புள்ளிகளை இணைத்து  கோலம் போடுங்கள். பிறகு அதைச் சுற்றிலும் ரங்கோலி டிசைன்களைப் போடுங்கள். எளிமையான இந்தக் கோலத்தை வண்ணப் பொடிகள் தூவி அழகாக்கலாம்.

செய்து பாருங்கள், நீங்களும் செய்யலாம், ரங்கோலி கோலம்

ரங்கோலி கோலம் போடுவது எப்படி? விடியோ பதிவு

http://youtu.be/Ugb3UvhAow8 கோலம் போடுவது ஒரு அழகியல் சார்ந்த கலை. இன்று நாம் அதை மறந்துவிட்டோம். மனதை ஒருமுகப்படுத்தும் சிறந்த பயிற்சியாக முன்னோர்களால் கடைப்பிடிக்கப்பட்டது கோலக் கலை. காலத்தின் ஓட்டத்தில் அதையெல்லாம் நாம் மறந்துவிட்டோம். புள்ளிக் கோலம் கற்பதற்கு சற்றே சிரமமாக இருக்கும், ரங்கோலி கோலம் ஆரம்ப நிலையில் கோலம் கற்பவர்களுக்கு எளிதாக இருக்கும். இந்த தாமரைக் கோலம் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்...